Vår Miljøpolicy

KW Parts’s visjon er å være Europas ledende distributør av reservedeler og tilbehør for amerikanske biler.
For å kunne oppnå dette må vi være miljøbevisste og tenkte på fremtiden.

Det er derfor vi konstant jobber med miljøspørsmål. Vårt mål er å øke den generelle forståelsen av miljøet og vise alle hvordan vi på KW Parts kan påvirke og beskytte miljøet.

Gjennom systematisk miljøarbeid vil KW Parts bidra til å redusere og hindre negative effekter på miljøet.

Alle avgjørelser i alle avdelinger og ledd fokuserer stadig på dette.
Vi må øke vår kunnskap og forståelse for miljøet ved å diskutere og implementere tiltak i vårt daglige arbeid.

KW Parts:
• overholder lover og regler for de miljøspesifike punkter som kreves av oss.

• så langt det lar seg gjøre så bruker vi elektronisk kommunikasjon.

• skal ha en god og trygg arbeidsplass hvor de ansatte får nødvendig og riktig opplæring, samt at det finnes nødvendig sikkerhetsutstyr.

• tar ansvar for miljøet. Vi må handle øyeblikkelig om det oppstår en situasjon som kan lede til en helserisiko eller som kan påvirke miljøet negativt. Vi må rapportere slike hendelser til myndighetene og alle involverte parter.

• skal forsikre alle om at alt farlig avfall håndteres på korrekt måte.

• skal prioritere miljøvennlige samarbeid gjennom ulike tredjeparter.

• setter resirkulering høyt ved å selv resirkulere og ved å kjøpe materiale som allerede er resirkulert.

• skal være bevisste på å bruke så lite strøm som mulig.

• overholder "Green IT” sertifiseringsstandarden.

• skal hele tiden evaluere og forbedre miljøarbeidet.
 

Alle ansatte er forventet å overholde vår policy og å rapportere alle problemer til nærmeste sjef.

Sjefer er ansvarlige for deres område og det forventes at det reageres umiddelbart når noe rapporteres.30.08.2010
Ledelsen
 


ABOUT SSL CERTIFICATES