Kundenummer og kreditsøknad bedrift

Vilkår for kreditt og levering

Når du søker om kreditt vil KW Parts foreta en kredittvurdering for å godkjenne levering mot faktura når du har foretatt 3-5 kjøp på totalt 10 000 NOK. Dette betyr at alle kunder i utgangspunktet kun åpnes for kredittkort og at kredittsøknaden ikke skal sendes før kjøpsgrensen er nådd.
Kredittsøknaden skal sendes som vanlig e-post, inkludert firmanavn og kundenummer, til: finance.no@kwparts.com.

Kredittbetingelsene er 20 dager.

Betalingspåminnelser vil belastet etter lovbestemt sats. Du kan bli belastet strafferenter ved sen betaling. Kostnadene ved inkasso, osv. vil belastes kunden. Hvis vi ikke har motatt betaling som avtalt vil eventuell kreditten og annen diskonto trekkes tilbake. KW Parts vil beregne et begrenset antall kredittdager basert på dine kjøp. Bestillingr vil stoppes når kredittgrensen er nådd eller fakturaene forfalt. I enkelte tilfeller vil det foretas en ny kredittvurdering av kunder med forfalte fakturaer før gjenåpning av kreditten. Denne kredittvurderingen kan føre til at kunden ikke får gjenåpnet kreditten før all gjeld er betalt. I slike tilfeller anbefales det at kundene betaler med kredittkort.


* Mandatory information


ABOUT SSL CERTIFICATES