Anders Hedin Invest AB förvärvar KW Parts ”Klintberg & Way”

2014-04-02

Anders Hedin Invest AB köper 100 % av aktierna i Klintberg & Way AB från MetroAuto Group Oy i Finland. Förvärvet innebär att Hedin Koncernen breddar sin verksamhet och går in i grossistledet för reservdelar.

Förvärvet gäller såväl Klintberg & Way AB som dotterbolagen KW Parts NV i Belgien, och Klintberg & Way AS i Norge.

”KW Parts är ett välskött företag med stor potential som ger oss ytterligare bredd, och stämmer väl överens med vår strategi”, säger Anders Hedin VD/ägare Anders Hedin Invest AB.”

”För KWs del är förvärvet positivt. En stark ägare ger oss styrka i vår utvecklingsplan så att vi kan fortsätta växa både i Sverige och i Europa”, säger Owe Sjölund VD KW Parts.”

 

KW Parts kommer att fortsätta som helägt dotterbolag till Anders Hedin Invest AB

   

Anders Hedin Invest AB

   

 

             

I.A. Hedin Bil AB

 

KW Parts (Klintberg & Way)

 

      Hedin Fastighet AB

             

Göteborg (18 Anläggningar)

Belgien

     
             

Helsingborg (13 Anläggningar)

Norge

     
             

Stockholm (4 Anläggningar)

 

 

 

         
                   

 

För ytterligare information

Vänligen kontakta

 

Anders Hedin

VD Anders Hedin Invest AB

Tel +46 31 790 01 01

anders.hedin@hedinbil.se

 

Owe Sjölund

VD KW Parts

Phone +46 8 6808801 

owe.sjolund@kwparts.com

 


Om SSL-certifikat